Kasi ankstyvas bulves? Atkreipk dėmesį į bulvienojus. Jei vasara pakankamai drėgna, dažnai lyja, tikėtina, kad bulvienojus užpuls bulvių maras, kitaip fitoftorozė. Nukasus ankstyvąsias bulves, skubėk sunaikinti sergančius bulvienojus. Taip užkirsi kelią ligai plisti toliau. Patarimas sodinukui planuojančiam kasti ankstyvąsias bulves.

Papelijusios žinios yra bendro pobūdžio, skirtos supažindinti, kad egzistuoja tokio pobūdžio dalykas, reiškinys ar objektas, subjektas ir pan. Žinios gali būti papelijusios, todėl apie aktualią redakciją ir turinį ar naudojimą konkrečioje situacijoje siūlytume konsultuotis su savo teisininku, architektu, konstruktoriumi, dizaineriu, sodininku, apželdintoju ir ar kitu dalyko specialistu bei profesionalu. Jokių garantijų. Naudodami galimai papelijusias žinias jūs prisiimate visą su naudojimu susijusią riziką.