Kol nepašalo, savo sode sutvarkyk komposto dėžes ir krūvas. Visą sode esantį būsimą kompostą reikia perkasti tam, kad šaltis galėtų prasiskverbti į komposto krūvos vidų ir trupinti įvairias daleles. Perkasant sumaišyk viršutinį ir apatinį komposto krūvos sluoksnį. Jei krūvos viršutinis sluoksnis jau pašalo, tiesiog sudaužyk jį gabalais ir sumesk į krūvos vidurį. Šis tavo veiksmas pagreitins puvimo procesą ir kompostuojama žemė gaus daugiau oro, vėdinsis. Taip pat patariu atkreipti dėmesį į rekomendacijas individualiam kompostavimui.

Papelijusios žinios yra bendro pobūdžio, skirtos supažindinti, kad egzistuoja tokio pobūdžio dalykas, reiškinys ar objektas, subjektas ir pan. Žinios gali būti papelijusios, todėl apie aktualią redakciją ir turinį ar naudojimą konkrečioje situacijoje siūlytume konsultuotis su savo teisininku, architektu, konstruktoriumi, dizaineriu, sodininku, apželdintoju ir ar kitu dalyko specialistu bei profesionalu. Jokių garantijų. Naudodami galimai papelijusias žinias jūs prisiimate visą su naudojimu susijusią riziką.