10 centimetrų. Jei pasodinsi giliau, bulvės ilgiau dygs, o jei pasodinsi per tankiai, tai yra vagose tarp bulvių paliksi mažesnį nei 30 centimetrų tarpą, turėsi gerokai smulkesnius bulvių gumbus. Nuo balandžio vidurio jau gali sodinti ankstyvąsias bulves. Tokiu metu paprastai dirva jau būna įšilusi. Prieš sodinimą bulves sudaigink. Bulvės mėgsta humuso pilną dirvą. Todėl puiku, jei rudenį neužmiršai bulvėms numatyto ploto patręšti mėšlu.

Papelijusios žinios yra bendro pobūdžio, skirtos supažindinti, kad egzistuoja tokio pobūdžio dalykas, reiškinys ar objektas, subjektas ir pan. Žinios gali būti papelijusios, todėl apie aktualią redakciją ir turinį ar naudojimą konkrečioje situacijoje siūlytume konsultuotis su savo teisininku, architektu, konstruktoriumi, dizaineriu, sodininku, apželdintoju ir ar kitu dalyko specialistu bei profesionalu. Jokių garantijų. Naudodami galimai papelijusias žinias jūs prisiimate visą su naudojimu susijusią riziką.