Paslaugų teikimo sąlygos

Sveiki! Tai – Sodaskiemasnamas.LT

Įžanga

Dėkojame, kad naudojatės Sodaskiemasnamas.LT platforma bei produktais, paslaugomis ir funkcijomis, kurias siūlome jums platformoje (kartu vadinama „Paslauga“).

Mūsų Paslauga

Paslauga leidžia jums atrasti ir žiūrėti turinį t.y. peržiūrėti, pateikti, pirkti ir arba parduoti, ir arba dovanoti išaugtus vaiko rūbus ir kt., bei apima visus ir bet kokius Vartotojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti svetainėje, įskaitant informacijos skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų rašymą, žinučių rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir arba duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, bet tuo neapsiribojant.

Jūsų Paslaugos teikėjas

Paslaugą teikia pagal Lietuvos įstatymus įsteigta ir veikianti „Valdau“, UAB (įmonės kodas: 304283940), registruotos buveinės adresas Saulėtekio al. 15, LT – 10224 Vilnius, Lietuva (toliau – Sodaskiemasnamas.LT ).

Taikomos sąlygos

Naudojant Paslaugą taikomos šios sąlygos, „ Sodaskiemasnamas.LT “ bendruomenės gairės ir privatumo nuostatos (kartu vadinama „Sutartimi“). Jei Paslaugoje pateiksite reklamos ar rėmimo arba jei į Turinį įtrauksite mokamos reklamos, jūsų Sutarčiai su mumis taip pat bus taikoma reklamavimo „ Sodaskiemasnamas.LT “ nuostatos.

Atidžiai perskaitykite šią Sutartį ir įsitikinkite, kad ją suprantate. Jei Sutarties nesuprantate arba nesutinkate su bet kuria jos dalimi, negalite naudoti Paslaugos.

Kas gali naudoti Paslaugą?

Amžiaus reikalavimai

Galite naudoti Paslaugą, jei jums jau yra 18 metų.

Jei naudojate Paslaugą įmonės ar organizacijos vardu, patvirtinate mums, kad esate įgalioti veikti atitinkamo subjekto vardu ir kad subjektas sutinka su šia Sutartimi.

Kai jūs naudojate Paslaugą

Paslaugoje pateikiamas Turinys

Paslaugoje pateikiamas turinys apima tekstą (pvz.: aprašymas), grafinį turinį, nuotraukas, prekės ženklo naudojimą (įskaitant verslo pavadinimus, prekės ženklus, paslaugos ženklus arba logotipus), interaktyvias funkcijas, programinę įrangą, metriką ir kitą medžiagą (kartu vadinama „Turiniu“). Turinį Paslaugoje gali pateikti ir platinti mūsų naudotojai. Už Turinį atsako jį Paslaugoje pateikęs asmuo arba subjektas. Pastebėję Turinį, kuris, jūsų manymu, neatitinka šių sąlygų, pavyzdžiui, pažeidžia bendruomenės gaires arba įstatymus, galite apie jį pranešti mums.

„ Sodaskiemasnamas.LT “ paskyra

Kai kurias Paslaugos dalis, pvz., Turinio naršymą ir paiešką, galite naudoti neturėdami „ Sodaskiemasnamas.LT “ paskyros. Tačiau daliai funkcijų naudoti reikalinga „ Sodaskiemasnamas.LT “ paskyra. Naudodami „ Sodaskiemasnamas.LT “ paskyrą, galite vertinti kitų narių įkeltus savo vaiko rūbus ir kt. daiktus, susikurti savo profilį ir kt. Sekite šias instrukcijas, kad sukurtumėte „ Sodaskiemasnamas.LT “ paskyrą.

Sukūrę „ Sodaskiemasnamas.LT “ paskyrą turėsite prieigą prie papildomų funkcijų, tokių kaip savo vaiko rūbų ir kt. daiktų įkėlimas, žinučių rašymas. Čia pateikta informacijos apie „ Sodaskiemasnamas.LT “ paskyros kūrimą.

Kad apsaugotumėte „ Sodaskiemasnamas.LT “ paskyrą, niekam nesakykite savo slaptažodžio. Neturėtumėte „ Sodaskiemasnamas.LT “ paskyros slaptažodžio pakartotinai naudoti trečiųjų šalių programose.

Jūsų informacija

Mūsų Privatumo nuostatose paaiškinama, kaip naudojame jūsų asmens duomenis, kai naudojatės Paslauga.

Leidimai ir ribojimai

Galite pasiekti ir naudoti Paslaugą, kai ji jums siūloma, jei laikotės šios Sutarties ir įstatymų. Galite peržiūrėti Turinį asmeniniais ir nekomerciniais tikslais. Tačiau tam, kaip naudojate Paslaugą, taikomi tam tikri ribojimai.

Jums neleidžiama: pasiekti, atgaminti, atsisiųsti, platinti, perduoti, transliuoti, pateikti, parduoti, licencijuoti, keisti, modifikuoti ar kitais būdais naudoti jokios Paslaugos dalies ir jokio Turinio, išskyrus tuos atvejus: (a) kai tai konkrečiai leidžia Paslauga arba (b) prieš tai gavus „ Sodaskiemasnamas.LT “, o jei reikia ir atitinkamų teisių savininkų leidimą raštu; arba (c) kai tai leidžiama pagal taikomus įstatymus; apeiti, išjungti, apgaulingai įtraukti ar kitais būdais trikdyti Paslaugą (arba bandyti užsiimti čia išvardyta veikla), įskaitant su saugumu susijusias funkcijas arba funkcijas, kurios (a) neleidžia arba riboja Turinio kopijavimą ar kitą naudojimą arba (b) riboja Paslaugos arba Turinio naudojimą; pasiekti Paslaugą naudojant automatines priemones (pvz., robotus, kenkėjiškus „botnet“ tinklus ar automatinį duomenų rinkimą), išskyrus (a) tuos atvejus, kai naudojami vieši paieškos varikliai taikant „ Sodaskiemasnamas.LT “ robots.txt failą; (b) prieš tai gavus „ Sodaskiemasnamas.LT “ leidimą raštu; arba (c) kai tai leidžiama pagal taikomus įstatymus; rinkti arba naudoti bet kokią informaciją, kuri leidžia identifikuoti asmenį (pvz., rinkti naudotojų vardus), nebent tai leido atitinkamas asmuo; naudoti Paslaugą neprašytam reklaminiam arba komerciniam turiniui platinti ar kitam nepageidaujamam arba masiškai siunčiamam turiniui (šlamštui); iškraipyti arba skatinti iškraipyti realaus naudotojų įtraukimo Paslaugoje rodiklius, įskaitant atvejus, kai žmonėms sumokama arba naudojamos skatinamosios priemonės, kad turinys turėtų daugiau peržiūrų, taip pat kitais būdais manipuliuoti metrika; netinkamai naudoti pranešimų, skundų, ginčų procesą, įskaitant nepagrįstą, įkyrų arba lengvabūdišką naudojimą; Paslaugoje arba per Paslaugą organizuoti konkursų, kurie neatitinka „ Sodaskiemasnamas.LT “ konkursų politikos ir gairių ir kurie nesuderinti su Sodaskiemasnamas.LT; naudoti Paslaugą: (a) Turiniui žiūrėti kitiems nei asmeniniai, nekomerciniai tikslai (pvz., negalima viešai rodyti Paslaugoje pateiktų įrašų); arba naudoti Paslaugą: (a) parduoti skelbimams, rėmimui ar reklamai, pateikiamai Paslaugoje arba Turinyje ar šalia jų, išskyrus atvejus, kai tai leidžia reklamavimo „ Sodaskiemasnamas.LT “ politika (pvz., taisykles atitinkantis produktų rodymas), arba (b) parduoti skelbimams, rėmimui ar reklamai bet kuriame bet kurios svetainės ar programos puslapyje, kur pateikiamas tik Turinys iš Paslaugos arba kur Turinys iš Paslaugos yra pagrindinis tokio pardavimo pagrindas (pvz., parduoti skelbimams svetainėje, kurioje „ Sodaskiemasnamas.LT “ įrašai yra vienintelis vertingas turinys).

Rezervavimas

Bet kokia teisė, kuri nėra aiškiai jums suteikiama šia Sutartimi, lieka „ Sodaskiemasnamas.LT “ arba atitinkamų teisių savininkų teise. Pavyzdžiui, tai reiškia, kad Paslaugos naudojimas nesuteikia jums pasiekiamo Turinio intelektinės nuosavybės teisių (įskaitant visus Paslaugoje naudojamus arba pateikiamus prekės ženklus).

Paslaugos pakeitimai

„ Sodaskiemasnamas.LT “ nuolat keičia ir tobulina Paslaugą. Taip pat galime modifikuoti Paslaugą ar bet kurią jos dalį arba nutraukti jų teikimą, siekdami tobulinti našumą arba saugumą, keisti įvairias funkcijas arba daryti pakeitimus siekdami laikytis įstatymų ar užkirsti kelią neteisėtai veiklai mūsų sistemose arba piktnaudžiavimui jomis. Visada svarstysime ir vertinsime tokių pakeitimų poveikį Paslaugos naudojimui. Kai pagrįstai įmanoma, pranešime apie esminius Paslaugos pakeitimus, kurie neigiamai paveiks Paslaugos naudojimą. Tačiau kartais turėsime atlikti tokius pakeitimus nepranešę, pavyzdžiui, kai turime imtis veiksmų Paslaugos saugumui arba veikimui patobulinti, užkirsti kelią piktnaudžiavimui arba vykdyti mums keliamus teisinius reikalavimus.

Jūsų Turinys ir elgsena

Turinio įkėlimas

Jeigu turite „ Sodaskiemasnamas.LT “ paskyrą, galite teikti Turinį Paslaugai. Jeigu norite įkelti Turinio, Paslaugai neturite teikti Turinio, kuris neatitinka šios Sutarties arba įstatymų. Pavyzdžiui, jūsų pateikiamame Turinyje neturi būti trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės (pvz., autorių teisių saugomos medžiagos), nebent turite atitinkamos šalies leidimą arba turite tokią teisę pagal kitas teisines nuostatas. Teisiškai atsakote už Turinį, kurį pateikiate Paslaugoje. Galime naudoti automatines sistemas, kurios analizuoja jūsų Turinį, kad nustatytume pažeidimus ir piktnaudžiavimą, pavyzdžiui, šlamštą, kenkėjiškas programas ir neteisėtą turinį.

Sodaskiemasnamas.LT suteikia Klientams virtualią erdvę, t. y. Svetainę, kurioje Klientai turi galimybę paskelbti savo skelbimus apie siūlomas ar ieškomas prekes ar paslaugas (toliau – Skelbimai), skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų, rašyti žinutes bei naudotis kitomis Paslaugomis.

Klientas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne Sodaskiemasnamas.LT, yra atsakingas už visą Turinį, kurį gauna, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir ar Paslaugomis. „Turinys“ šioje sutartyje reiškia Skelbimą, o taip pat visą ir bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, dokumentus, žinutes, bet tuo neapsiribojant, kurią Klientas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis Paslaugomis ir ar Svetaine.

Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog Sodaskiemasnamas.LT nekontroliuoja kitų Svetainės naudotojų, Lankytojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Klientas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis, todėl Sodaskiemasnamas.LT nebus atsakingas dėl tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir ar kokybės.

Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Sodaskiemasnamas.LT turi teisę, tačiau ne pareigą, savo nuožiūra tikrinti Kliento gaunamą ir perduodamą Turinį, siekiant aptikti Sodaskiemasnamas.LT nepageidaujamu ar pažeidžiančiu šias Taisykles pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio Turinio bet kokį perdavimą.

Sodaskiemasnamas.LT jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Svetainėje siūlomomis prekėmis ir ar paslaugomis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Klientų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). Sodaskiemasnamas.LT nebus Kliento agentu, atstovu, tarpininku ir kt.

Jūsų suteikiamos teisės

Jums lieka visos nuosavybės teisės į jūsų Turinį. Trumpai tariant, tai, kas priklauso jums – išlieka jūsų. Tačiau mums reikia, kad suteiktumėte „ Sodaskiemasnamas.LT “ ir kitiems Paslaugos naudotojams tam tikras teises, nurodytas toliau.

Licencija, kurią suteikiate „ Sodaskiemasnamas.LT “

Pateikdami Turinį Paslaugoje, suteikiate „ Sodaskiemasnamas.LT “ pasaulinę, neišskirtinę, neapmokestinamą, perleidžiamą, su teise teikti sublicencijas, licenciją naudoti atitinkamą Turinį (įskaitant jo atgaminimą, platinimą, modifikavimą, pateikimą ir atkūrimą) siekiant teikti, reklamuoti ir tobulinti Paslaugą.

Licencija kitiems naudotojams

Taip pat visiems kitiems Paslaugos naudotojams suteikiate pasaulinę, neišskirtinę, neapmokestinamą licenciją pasiekti jūsų Turinį per Paslaugą ir naudoti tą Turinį tik taip, kaip įgalina atitinkama Paslaugos funkcija.

Licencijos trukmė

Jūsų suteiktos licencijos galioja tol, kol Turinys pašalinamas, kaip nurodyta toliau. Pašalinus turinį licencijos nebegalioja, išskyrus tuos atvejus, kai Paslaugos veikimas, Turinio naudojimas buvo leistas prieš pašalinimą arba įstatymuose keliami kitokie reikalavimai. Pavyzdžiui, jums pašalinus Turinį, „ Sodaskiemasnamas.LT “ neprivalo ištrinti kopijų, kurias pagrįstai privalome pasilikti teisiniams tikslams.

Savo Turinio pašalinimas

Galite bet kada pašalinti savo Turinį iš Paslaugos. Būtinai pašalinkite savo Turinį, jei nebeturite teisių, privalomų pagal šias sąlygas.

Kai Turinį pašalina „ Sodaskiemasnamas.LT “

Jei pagrįstai manome, kad bet koks Turinys pažeidžia šią Sutartį arba gali pakenkti „ Sodaskiemasnamas.LT “, mūsų naudotojams ar trečiosioms šalims, galime pašalinti arba panaikinti visą ar dalį tokio Turinio. Pranešime jums, nurodydami savo veiksmų pagrindą, nebent pagrįstai manytume, kad tokiais veiksmais: (a) pažeistume įstatymus ar teisėsaugos įstaigos nurodymus arba „ Sodaskiemasnamas.LT “ tai kitais atžvilgiais galėtų užtraukti teisinę atsakomybę, (b) sutrukdytume tyrimui arba Paslaugos vientisumui ar veikimui arba (c) padarytume žalos bet kuriam naudotojui, kitai trečiajai šaliai, „ Sodaskiemasnamas.LT “.

Autorių teisių apsauga

Jei manote, kad pažeistos jūsų Paslaugos autorių teisės, atsiųskite mums pranešimą.

Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra Sodaskiemasnamas.LT arba Sodaskiemasnamas.LT juos teisėtai naudoja, išskyrus tuos prekių ženklus, kuriuos įkėlė Svetainės naudotojai.

„ Sodaskiemasnamas.LT “ nuostatose numatyta, kad atitinkamais atvejais nutraukiamas Paslaugos teikimas pakartotinai pažeidimus darančių paskyrų turėtojams.

Paskyros sustabdymas ir nutraukimas

Kai nutraukiate jūs

Bet kuriuo metu galite liautis naudoję Paslaugą, uždarydami savo paskyrą ir pašalindami duomenis, su galimybe prieš tai atsisiųsti savo duomenis.

Kai teikimą nutraukia ir laikinai sustabdo „ Sodaskiemasnamas.LT “ dėl tam tikros priežasties

„ Sodaskiemasnamas.LT “ leidžiama laikinai sustabdyti arba nutraukti jūsų prieigos, jūsų „ Sodaskiemasnamas.LT “ paskyros arba jūsų „ Sodaskiemasnamas.LT “ paskyros prieigos teikimą visoje arba dalyje Paslaugos, jei (a) iš esmės arba pakartotinai pažeidžiate šią Sutartį, (b) privalome imtis tokių veiksmų laikydamiesi teisinių reikalavimų ar teismo nurodymo arba (c) pagrįstai manome, kad buvo atlikti atsakomybę užtraukiantys arba bet kuriam naudotojui, kitai trečiajai šaliai, „ Sodaskiemasnamas.LT “ kenkiantys veiksmai.

Kai teikimą nutraukia „ Sodaskiemasnamas.LT “ dėl Paslaugos pakeitimų

„ Sodaskiemasnamas.LT “ leidžiama nutraukti jūsų prieigos arba jūsų „ Sodaskiemasnamas.LT “ paskyros prieigos teikimą visoje arba dalyje Paslaugos, jei „ Sodaskiemasnamas.LT “ pagrįstai mano, kad komerciškai nebėra pagrįsta teikti jums Paslaugą.

Pranešimas apie nutraukimą arba laikiną sustabdymą

Pranešime jums, nurodydami „ Sodaskiemasnamas.LT “ įvykdyto teikimo nutraukimo arba laikino sustabdymo pagrindą, nebent pagrįstai manytume, kad tokiais veiksmais: (a) pažeistume įstatymus ar teisėsaugos įstaigos nurodymus arba „ Sodaskiemasnamas.LT “ tai kitais atžvilgiais galėtų užtraukti teisinę atsakomybę, (b) sutrukdytume tyrimui arba Paslaugos vientisumui ar veikimui arba (c) padarytume žalos bet kuriam naudotojui, kitai trečiajai šaliai, „ Sodaskiemasnamas.LT “.

Laikino paskyros teikimo sustabdymo arba nutraukimo pasekmės

Jei jums nutrauktas „ Sodaskiemasnamas.LT “ paskyros teikimas arba apribota jūsų „ Sodaskiemasnamas.LT “ paskyros prieiga prie Paslaugos, galite toliau naudoti tam tikrus Paslaugos aspektus (pvz., tik peržiūrą) be paskyros ir tokiam naudojimui toliau taikoma ši Sutartis. Jei manote, kad „ Sodaskiemasnamas.LT “ paskyros teikimas jums nutrauktas per klaidą, galite pateikti apeliaciją naudodami šią formą.

Apie programinę įrangą mūsų Paslaugoje

Programinė įranga

„ Sodaskiemasnamas.LT “ suteikia jums asmeninę, pasaulinę, neapmokestinamą, neperduodamą ir neišskirtinę licenciją naudoti programinę įrangą, kurią kaip Paslaugos dalį jums suteikia „ Sodaskiemasnamas.LT “. Ši licencija yra skirta tik tam, kad galėtumėte naudotis ir mėgautis Paslauga, kurią teikia „ Sodaskiemasnamas.LT “, kaip leidžia ši Sutartis. Jums neleidžiama kopijuoti, modifikuoti, platinti, parduoti arba nuomoti jokios programinės įrangos dalies, taip pat taikyti atvirkštinės inžinerijos arba bandyti išgauti tokios programinės įrangos pirminį kodą, nebent įstatymai draudžia tokius ribojimus arba turite raštišką „ Sodaskiemasnamas.LT“ leidimą.

Kitos teisinės sąlygos

Garantija

Paslaugą teikiame rūpestingai ir kvalifikuotai, kiek pagrįstai įmanoma.

Atsisakymas

Pagal įstatymus vartotojai turi tam tikras teises, kurioms sutartyje negalima nustatyti išimčių ar jų keisti. Joks šios Sutarties punktas nedaro įtakos toms teisėms, kurias galite turėti kaip vartotojas. Išskyrus aiškiai šioje Sutartyje nurodytus arba pagal įstatymus privalomus aspektus, „ Sodaskiemasnamas.LT “ neteikia jokių konkrečių pažadų dėl Paslaugos. Pavyzdžiui, neteikiame pažadų: dėl Turinio, pateikiamo per Paslaugą, dėl konkrečių Paslaugos funkcijų ar jos tikslumo, patikimumo, pasiekiamumo arba galimybių patenkinti jūsų poreikius arba kad bet koks jūsų pateikiamas Turinys bus pasiekiamas arba saugomas Paslaugoje.

Atsakomybės apribojimas

Visiems naudotojams: jokia šios Sutarties nuostata nesiekiama taikyti išimčių ar riboti bet kurios šalies atsakomybę už mirtį ar kūno sužalojimą, apgaulę, apgaulingą klaidinantį pristatymą ar bet kokią atsakomybę, kuriai negalima taikyti išimčių arba riboti pagal įstatymus.

Kiek tai leidžiama pagal taikomus įstatymus, „ Sodaskiemasnamas.LT “ nebus atsakinga už: nuostolius, kurių priežastis nėra „ Sodaskiemasnamas.LT “ šios Sutarties pažeidimas; nuostolius arba žalą, kurie jums ir „ Sodaskiemasnamas.LT “ sudarant šią Sutartį nebuvo pagrįstai numatoma pasekmė „ Sodaskiemasnamas.LT “ pažeidus šią Sutartį; bet kurio naudotojo pateiktą Turinį, taip pat už šmeižikišką, įžeidžiantį ar neteisėtą bet kurio naudotojo elgesį.

Klientas sutinka, kad Sodaskiemasnamas.LT nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir ar Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Sodaskiemasnamas.LT kaltės, ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

Sodaskiemasnamas.LT nebus atsakingas už daiktų ir ar paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir ar Paslaugomis, kokybę, kiekį ir ar komplektiškumą.

Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir ar Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Sodaskiemasnamas.LT pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. Sodaskiemasnamas.LT nėra ir nebus atsakingas už Svetainėse esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Sodaskiemasnamas.LT) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.

Sodaskiemasnamas.LT neatsako už jokią žalą ir ar nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir ar Paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokią informaciją, įskaitant ir žinutes.

Klientas supranta ir sutinka, kad Sodaskiemasnamas.LT niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi Svetaine ir ar Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.

Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Sodaskiemasnamas.LT niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir ar Paslaugomis.

Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog Sodaskiemasnamas.LT nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Klientui negalint naudotis Mokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas Paslaugas Klientui nėra grąžinamas.

Sodaskiemasnamas.LT atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama – 25 eurų suma.

Tik verslo naudotojams

Jei naudojate Paslaugą prekybai, verslui, amatui ar profesinei veiklai („Verslo naudotojas“), tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, taip pat taikomi toliau nurodyti atsakomybės apribojimai.

„ Sodaskiemasnamas.LT “ neatsako už prarastą pelną, pajamas ar duomenis, prarastas galimybes ar numatytas santaupas, netiesioginius ar pasekminius nuostolius arba baudžiamuosius nuostolius (visais atvejais nesvarbu, ar tokius nuostolius buvo galima numatyti); ir Bendra „ Sodaskiemasnamas.LT “ atsakomybė už bet kokias pretenzijas, kylančias iš Paslaugos arba su ja susijusias, apsiriboja didesne iš toliau nurodytų sumų: (a) pajamų suma, kurią „ Sodaskiemasnamas.LT “ sumokėjo jums, kai naudojote Paslaugą per 12 mėnesių iki pranešimo dėl pažeidimo pateikimo raštu „ Sodaskiemasnamas.LT “, ir (b) 25 eurų, atsižvelgus į tai, kuri suma yra didesnė.

Trečiųjų šalių nuorodos

Paslaugoje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines ir internetines paslaugas, kurios nepriklauso „ Sodaskiemasnamas.LT “ ir nėra jos kontroliuojamos. „ Sodaskiemasnamas.LT “ nekontroliuoja ir neprisiima atsakomybės už tokias svetaines ir internetines paslaugas. Stebėkite, kada išeinate iš Paslaugos, be to patariame perskaityti kiekvienos trečiosios šalies svetainės bei internetinės paslaugos, kurioje lankotės, sąlygas ir privatumo politiką.

Apie šią Sutartį

Sutarties pakeitimai

Galime keisti šią Sutartį, pavyzdžiui, kad joje atsispindėtų Paslaugos pakeitimai arba dėl teisinių, reglamentavimo arba saugumo priežasčių. „ Sodaskiemasnamas.LT “ iš anksto per protingą terminą praneš apie bet kokius esminius šios Sutarties pakeitimus. Tačiau su naujomis pristatytomis Paslaugos funkcijomis susiję arba dėl teisinių priežasčių padaryti pakeitimai gali įsigalioti iš karto. Pakeitimai taikomi tik nuo jų įtraukimo dienos. Jei nesutinkate su pakeistomis sąlygomis, turite pašalinti įkeltą Turinį ir nebenaudoti Paslaugos. Toliau naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine, įskaitant, bet neapsiribojant skelbimų redagavimu ir ar atnaujinimu, po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

Tolesnis šios Sutarties galiojimas

Jei nebenaudosite Paslaugos, jums bus toliau taikomos šios Sutarties sąlygos, o jūsų suteiktos licencijos kai kuriais atvejais liks galioti, kaip nurodyta skiltyje „Licencijos trukmė“.

Sutarties nevientisumas

Paaiškėjus, kad konkreti šios Sutarties sąlyga yra dėl bet kokios priežasties neįvykdoma, tai neturi įtakos kitoms sąlygoms.

Perdavimas

„ Sodaskiemasnamas.LT “ gali perduoti visą arba dalį šios Sutarties pareigų ir teisių trečiajai šaliai.

Neatsisakymas

Jei jums nesilaikant šios Sutarties iš karto nesiimsime veiksmų, tai nereiškia, kad atsisakome turimų teisių (pvz.: imtis veiksmų ateityje).

Baigiamosios nuostatos

Taisyklėms, paslaugos teikimo sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi tarp Sodaskiemasnamas.LT ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, o procesas gali būti pradėtas Lietuvos Respublikos teisme.

Ginčai, kilę tarp Sodaskiemasnamas.LT ir Klientų, sprendžiami Valdau, UAB buveinės vietos teisme.

Klientas – vartotojas prašymą ir ar skundą dėl Sodaskiemasnamas.LT Svetainės veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti portalui Sodaskiemasnamas.LT ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Nesutikdamas su Sodaskiemasnamas.LT atsakymu, Klientas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir Sodaskiemasnamas.LT laiką.

Galioja nuo 2019 m. vasario 25 d.