Turinio rinkodaros projektai

Projektai skirti komunikuoti vertingas žinutes tikskliniams, sodu, kiemu ir namu besirūpinantiems naudotojams ir partnerio įvaizdžiui formuoti. Rinkodarinės žinutės komunikuojamos (reklaminiais skydeliais (baneriais)) idant kurtų pozityvų mąstymą, įtvirtintų gerus įpročius, informuotų, perspėtų, supažindintų ir sudomintų. Verte grįsto turinio sukūrimo SodasKiemasNamas.LT partneris moka už reklamą.

Resursai skiriami tikslinei sodo, kiemo, namo temai analizuoti ir sintezuoti. Sukuriamas kokybiškas, pozityvus turinys sodo, kiemo, namo aktualiu klausimu, kurio nauda teikiama SodasKiemasNamas.LT portalo naudotojui, o partneriui suteikiamos puikios reklamos pozicijos prie tikslinės auditorijos naudojamo turinio.

Principai ir nuostatos, kuriais vadovaujamės bendradarbiaudami su savo partneriais:

Vertingas sodui, kiemui ir namui skirtas žinutes kuriame laisvai.

Priimame partnerių pasiūlytas temas, kurios skirtos tiksliniams sodo, kiemo, namo naudotojams.

Partneriai gali pateikti konsultantų, savo srities profesionalų sąrašo gaires.

Ypatingos skubos tvarka koreguojame turinį, kuriame yra faktinių ir/ar korektūros klaidų.

Projektai kuriami profesionalų.

Jei projektą inicijuoja ir ar prisideda jį kuriant trečioji šalis, tada jis žymimas specialiu užrašu "Sukurta bendradarbiaujant su partneriu.".

Galimos formos - pranešimai, produktai, įvykiai ar kitas pozityvus turinys skirtas sodu, kiemu ir namu besirūpinantiems naudotojams.

Atvirumo, sąžiningumo, objektyvumo ir skaidrumo principais grįsto turinio kūrimas, skirtas pritraukti tikslinę auditoriją, kuriai svarbus sodas, kiemas, namas ir visa kas su juo susiję ir ko reikia.

Jei atitinkate aukščiau esančius kriterijus tai Jums vertėtų su mumis susisiekti.