Apsaugos zona

Apsaugos zona yra teisės aktais nustatyti žemės plotai, ruožai, kuriuose ribojamas grunto, žemės, kasimas.