Dekoratyviniai sodmenys

Dekoratyviniai sodmenys yra sodmenys miestams, gyvenvietėms ir kt. apželdinti, išskyrus sodmenis miško želdiniams veisti.