Draudžiama žaidimų aikštelėje sodinti ir auginti nurodytus nuodinguosius augalus

Nuodingieji augalai ar augalų rūšys, draudžiami sodinti ir auginti žaidimų aikštelėje, yra:

Amerikinė fitolaka ( lotyniškas pavadinimas Phytolacca americana ),

Baltasis čemerys ( lotyniškas pavadinimas Veratrum album ),

Brugmansijos ( lotyniškas pavadinimas Brugmansia spp. ),

Darželinis pupmedis ( lotyniškas pavadinimas Laburnum anagyroides ),

Juodoji drignė ( lotyniškas pavadinimas Hyoscyamus niger ),

Kukmedžiai ( lotyniškas pavadinimas Taxus spp. ),

Kurpelės ( lotyniškas pavadinimas Aconitum spp. ),

Lobelio čemerys ( lotyniškas pavadinimas Veratrum lobelianum ),

Paprastasis ricinmedis ( lotyniškas pavadinimas Ricinus communis ),

Paprastasis žalčialunkis ( lotyniškas pavadinimas Daphne mezereum ),

Paprastoji durnaropė ( lotyniškas pavadinimas Datura stramonium ),

Paprastoji pakalnutė ( lotyniškas pavadinimas Convallaria majalis ),

Paprastoji rusmenė ( lotyniškas pavadinimas Digitalis purpurea ),

Rudeninis vėlyvis ( lotyniškas pavadinimas Colchicum autumnale ),

Tabakas ( lotyniškas pavadinimas Nicotiana spp. ),

Vaistinė šunvyšnė ( lotyniškas pavadinimas Atropa belladona ),

Šis nuodingųjų augalų, draudžiamų sodinti ir auginti žaidimų aikštelėje, sąrašas yra žinotinas žaidimų aikštelės savininkui ar ją eksploatuojančiam asmeniui ir žaidimų aikštelės naudotojui ar norinčiam ją įsirengti, ar jau įsirengusiam savo sode ar kieme ir planuojančiam įsigyti augalus ar sodinti nusipirktus sodinukus.