Įrengiant gėlyną reikia

Įrengiant gėlyną reikia pasirinkti sodinamas gėles, vienmetes ir ar daugiametes gėles. Paruošti dirvos, tinkančios pasirinktų gėlių sodinimui, pagal dirvos tipą, sluoksnį. Vienmetėms gėlėms būtina paruošti dirvos sluoksnį ne seklesnį kaip 18 – 20 centimetrų. Daugiametėms gėlėms būtina paruošti dirvos sluoksnį ne seklesnį kaip 20 – 40 centimetrų. Įrengiant gėlyną negalima pažeisti medžių ir krūmų, augančių teritorijoje, kur įrengiamas gėlynas, ar šalia jos, šaknų.