Skiepūglis

Skiepūglis yra dauginimui naudojama vienmetė augalo dalis, skirta dauginamojo augalo antžeminei daliai sudaryti.