Svarbios agrotechninės augalų apsaugos priemonės

Svarbios agrotechninės priemonės, mažinančios kenksmingųjų organizmų daromą žalą augalams ir augalų apsaugos produktų naudojimo poreikį, yra: atsparių veislių parinkimas, sėjomainos laikymasis, tinkamas greta augančių augalų parinkimas, dirvos paruošimas sėjai, subalansuotas tręšimas, sėklos ir sodinamosios medžiagos kokybė, optimalūs sėjos ir sodinimo terminai, sėklos įterpimo gylis, sėklos norma.