Kieme esantis baseinas turi būti suprojektuotas taip

Kieme esantis baseinas, skirtas maudytis ar plaukioti, turi būti suprojektuotas taip, kad būtų minimali nelaimingų atsitikimų su vaikais rizika. Rizikai sumažinti plaukimo baseinas turi būti aptvertas ne žemesniu kaip 0,9 metro aukščio aptvaru taip, kad vaikai negalėtų po juo peršliaužti ar jį perlipti. Baseino aptvaro varteliuose turi būti įtaisas, neleidžiantis vaikams juos atidaryti. Vaikams baseinai, baseinėliai, kurių vandens gylis yra ne didesnis kaip 20 centimetrų, gali būti įrengiami be specialiosios apsaugos. Kitos paskirties atviri, iš dalies atviri vandens, kitų skysčių baseinai, rezervuarai, tvenkiniai ir šuliniai turi būti projektuojami su apsauga, kuri minimizuotų nelaimingų atsitikimų su vaikais ir suaugusiais riziką. Nuotekų ir kitų inžinerinių tinklų apžiūros šulinių dangčiai turi būti projektuojami su užraktais.